Thursday, July 22, 2010

Vishnu Slokam


Vishnu Slokam

Shanta Karam Bhujaga Shayanam Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gagana Sadrsham Megha Varnam Shubhangam
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam Yogibhir Dhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram Sarva Lokaiaka Natham


Meaning
I adore Lord Vishnu, the incarnation of Peace, who sleeps on the serpent (Snake), Whose naval is the lotus of the world Who is the Lord of the Gods..

1 comment:

  1. Thank you for this lovely blog. I enjoyed this prayer to Lord Vishnu very much.

    ReplyDelete